top of page

Album phòng thu:

  • Chương II (2014)

  • Giấc.mơ.giấy (2016)

  • Gấp (2017)

  • Hiệu Ứng Trốn Chạy (2019)

  • Ngày Ấy Và Sau Này (2021)

  • Chúng Ta Đều Muốn Một Thứ (2023)

Đĩa mở rộng: 

  • Cánh Cửa Cuối Cùng (2015)

  • Cócầnphảicólýkhông? (2018)

Giải thưởng: 

  • WeChoice Awards (2019)

bottom of page