Gấp CD

SKU CD3
200 000₫
In stock
1
Product Details

3rd Album (Lastest) - CD Release 2017

Tracklisting:
1 - Hết Mực
2 - Beertalks
3 - Đừng Buồn
4 - Tầng Thượng 102
5 - Có Thể
6 - Lãng Đãng
7 - Đi Tìm
8 - Mơ
9 - Treo
10 - Bandamusical
Save this product for later