Giấc Mơ Giấy CD

SKU CD2
100 000₫
In stock
1
Product Details

2nd Album - CD Release 2016
Tracklisting:
1 - Biết đâu
2 - Khung trời xanh kia
3 - Thế nên
4 - Cánh đồng
5 - Đến bao giờ
6 - Cassette
7 - Ai cũng sẽ lớn lên
8 - Nơi bắt đầu
9 - Nhà 9A
10 - Chợt muốn nghe
11 - Hoàn hảo
12 - Ngày xa lắm
Save this product for later