"Gấp" special cassette edition. Includes:

- Gấp cassette (hearable)

- Download code for "Gấp" digital album. 

 

Tracklisting:

1 - Hết Mực

2 - Beertalks

3 - Đừng Buồn

4 - Tầng Thượng 102

5 - Có Thể

6 - Lãng Đãng

7 - Đi Tìm

8 - Mơ

9 - Treo

10 - Bandamusical

 

Xem hướng dẫn mua hàng tại: http://bit.ly/cahoihoangstoreguide

Cassette "Gấp"

250.000₫Price