"Fx" cassette (Deluxe Edition)

 

Tracklisting:

 

Side A: 

Hiệu Ứng Bắt Đầu

5AM

Bin

Inside Mr.Bin

Khô Khan

Cô Ấy

Bên Trái

Acid8

Hiệu Ứng Ngược

Hiệu Ứng Trốn Chạy

 

Side B:

Maru

Cần Một Ngày (Old Version)

Cần Một Ngày

Quả Bóng Màu Hồng

Tỉnh Táo

Hiệu Ứng Bắt Đầu Lại

Hiệu Ứng Cuối Cùng

Cân Bằng

GAP

 

Guide for shopping on Cá Hồi Hoang website: http://bit.ly/cahoihoangstoreguide

Cassette "Hiệu Ứng Trốn Chạy"

300.000₫Price