3rd Album (Lastest) - CD Release 2017

 

Tracklisting:

1 - Hết Mực

2 - Beertalks

3 - Đừng Buồn

4 - Tầng Thượng 102

5 - Có Thể

6 - Lãng Đãng

7 - Đi Tìm

8 - Mơ

9 - Treo

10 - Bandamusical

 

Xem hướng dẫn mua hàng tại: http://bit.ly/cahoihoangstoreguide

Gấp CD

200.000₫Price
    Mailing List
    CHH-NewLogo-TRUECOLOR.png

    2021 Lumif Recordings. Photography by Khooa. All Rights Reserved.