2nd Album - CD Release 2016

 

Tracklisting:

1 - Biết đâu

2 - Khung trời xanh kia

3 - Thế nên

4 - Cánh đồng

5 - Đến bao giờ

6 - Cassette

7 - Ai cũng sẽ lớn lên

8 - Nơi bắt đầu

9 - Nhà 9A

10 - Chợt muốn nghe

11 - Hoàn hảo

12 - Ngày xa lắm

Giấc Mơ Giấy CD

100.000₫Price