4th Album (Lastest) - CD Release 31 July 2019

CD album in jewel case with 15 page booklet. The new 15 track album from Cá Hồi Hoang, includes the singles ‘5AM’ & ‘Acid8’

 

Tracklist: 

1. Hiệu Ứng Bắt Đầu

2. 5AM

3. Bin

4. Inside Mr.Bin

5. Khô Khan

6. Cô Ấy

7. Bên Trái

8. Acid 8

9. Hiệu Ứng Ngược

10. Hiệu Ứng Trốn Chạy

11. Cần Một Ngày

12. Tỉnh Táo

13. Hiệu Ứng Cuối Cùng

14. Cân Bằng (fx)

15. GAP

 

How to order? See here: http://bit.ly/cahoihoangstoreguide

 

Production: Lumif Recordings

Publisher: Times Records

Hiệu Ứng Trốn Chạy CD

250.000₫Price
    Mailing List
    CHH-NewLogo-TRUECOLOR.png

    2021 Lumif Recordings. Photography by Khooa. All Rights Reserved.