top of page

Ra Mắt Tour Diễn Mùa Hè 2018 - Có Cần Phải Có Lý Không?

Cá Hồi Hoang khởi động tour diễn Mùa Hè 2018 với tên gọi “Có Cần Phải Có Lý Không?” tại thủ đô Hà Nội và các địa điểm khác sẽ được công bố sớm.


EP mới cùng tên cũng sẽ được ban nhạc cho ra mắt vào ngày 21/6/2018 trên iTunes, Apple Music và Spotify.

Follow thông tin chính thức về tour diễn tại www.cahoihoang.comComments


bottom of page