top of page

Cá Hồi Hoang ra mắt MV Beertalks, hợp tác cùng PHIM


"Beertalks" (Music Video)

Production: PHIM

Album thứ 3 'GẤP' được phát hành chính thức vào ngày 18/11/2017. Mua CD album tại: https://www.cahoihoang.com/store

Beertalks Merchandise: https://www.cahoihoang.com/store

Spotify https://goo.gl/o6o5Ts

iTunes https://goo.gl/2tv4a7

--

Website: https://cahoihoang.com

Instagram: https://www.instagram.com/cahoihoang

Facebook: https://fb.me/cahoihoangband

Spotify: https://goo.gl/BgQDxF

--

Special thanks to Rehab Station (Venue Sponsor), Fred Perry (Apparel Sponsor) & Sapporo Premium Beer.

--

2018 Lumif Recordings

Written by Thành Luke

All Instruments by Cá Hồi Hoang


Picture by David Kaye

bottom of page