Đà Nẵng - Địa Điểm Cuối Của 'Có Cần Phải Có Lý Không?'

Cá Hồi Hoang chọn Đà Nẵng làm điểm kết thúc tour diễn “Có Cần Phải Có Lý Không?”▷ Follow event page tại: http://bit.ly/CCPCLKDANANGFB

▷ Thông tin vé tại: http://bit.ly/CCPCLKDANANGTICKET

▷ Hướng dẫn mua vé: http://bit.ly/huongdanchhsummertour2018

▷ Hotline: 0389 252 898 (Phước - Tour Manager)

▷ More info: www.cahoihoang.com

  • Facebook Page
  • Youtube Channel
  • Instagram
  • Soundcloud
  • Follow us
  • Apple Music
  • Spotify